• 12
 • 12
Apie produktą
Katalogas Privalumai Gamyba

DEM4

Ekologiškai nepriekaištinga ir itin veiksminga
„Vision“ veiklos pagrindo Sveikatos ideologijos neatskiriama dalis yra socialinio ir ekologinio atsakingumo koncepcija. Kompanija įsitikinusi, kad bet kokia pažanga, pasiekiama žalojant aplinką, gamtos išteklius arba žmogaus sveikatą, yra žingsnis atgal. „Vision“ nuomone, nė vieno verslo negalima laikyti etišku ir socialiai atsakingu, jeigu jis žaloja gamtą arba žmogų.

Remiantis socialinio ir ekologinio atsakingumo koncepcija, 2009 metais buvo įkurta virtuali „DEM4“ laboratorija. Šiuo atveju sąvoką „virtuali“ reikia suprasti kaip aplinkai ir žmogui nedaranti materialinės žalos.

Sveikatos apsaugos naujoviškos technologijos
„DEM4“ laboratorija tyrinėja, kuria ir gamina produktus skirtus sveikam gyvenimo būdui palaikyti.

Pagrindinis laboratorijos tikslas — užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę. Norėdama tai pasiekti, „DEM4“ laboratorija naujoviškai žvelgia į profesionalių specialistų kuriamą nepriekaištingos kokybės produkciją.

„DEM4“ laboratorija siekia užsibrėžtų tikslų, stiprindama ilgalaikius darbo santykius ir sudarydama partnerystės (bendradarbiavimo) sutartis, susijusias su formulių kūrimu, produkcijos tiekimu ir rinkodaros plėtra.

Kuriant „DEM4“ laboratoriją, nebuvo sunaikintas nė vienas želdinys. Jos gyvavimui nesunaudotas nė vienas milivatas elektros energijos. Jai veikiant neatsirado nė miligramo šiukšlių. „DEM4“ laboratorijos įnašas kuriant sveiką socialinę aplinką ir valdant gyvenimo kokybę – realus ir svarus.

Žodis „laboratorija“ išvertus iš lotynų kalbos „laboro“ reiškia dirbu. Šios įstaigos neapsunkina jokie aukštesnių instancijų nurodymai ir biurokratija. Ji savo užsibrėžtus uždavinius vykdo neįtikėtinai aukštu naudingo veikimo koeficientu (NVK).

Ypatingas mokslinis darbo organizavimas ir bendradarbiavimas tarp skyrių leidžia „DEM4“ laboratorijai būti mobiliai ir priimti sprendimus, siekti juos įgyvendinti, būti etiškai nepriekaištingai ir dirbti pelningai.

Pagrindinė laboratorijos vertybė – neeiliniai profesionalai: mokslininkai, gamybininkai, vadovai ir rinkodaros specialistai. Visi jie, būdami Amerikos, Europos ir Azijos mokslinių įstaigų ir gamybos koncernų darbuotojais, turi „DEM4“ rezidentų statusą.

„DEM4“ laboratorijai vadovauja įmonės „Vision“ prezidentas Dmitrijus Buriakas. Būtina priėmimo į rezidentūrą sąlyga yra efektyvūs asmeniniai įgūdžiai, padedantys pagerinti gyvensenos kokybę ir formuoti sveiką socialinę aplinką. Besąlyginis rezidento atsidavimas Puikios sveikatos pasirinkimo filosofijai - būtinas.

„DEM4” — tai „Direct Effect Management“ (efektyvus tiesioginis valdymas). Kalbant apie produkto sukūrimą, tai reiškia visišką gamybos proceso kontrolę ir priežiūrą, pradedant formulės sukūrimu ir baigiant patekimu pas vartotoją.

 • Skaityti išsamiau.Открыть или Закрыть

  Kaip kuriami mūsų produktai
  Mokslinė bazė

  • Kurdami kiekvieną formulę, mes kruopščiai ir nuodugniai ištiriame kiekvienos sudedamosios dalies savybes;
  • bendradarbiaujame su Europos, Amerikos ir Azijos universitetais ir tarptautinėmis mokslo organizacijomis;
  • tarp mūsų bendradarbių – pačių įvairiausių sričių specialistai, dirbantys skirtingose mokslo šakose;
  • priklausomai nuo produkto naudojimo srities;
  • nepriekaištingos kokybės produktų formulės sukurtos pagal europietiškus standartus ir moksliškai pagrįstą klinikinę praktiką;
  • kokybinis skirtumas nuo analogų rinkoje;
  • mūsų specialistai kuria sudedamųjų dalių žinynus, įskaitant gamybinių technologinių sprendimų, medžiagų gryninimo ir cheminės analizės atlikimo informaciją.

  Tyrimų bazė

  • Didelį dėmesį skiriame tyrimų ir techninės bazės plėtrai, pagrindinių tyrimų metodų bei fundamentalių technologijų tvirtinimui. Ieškome naujų sprendimų produktų įsisavinimo ir jų biologinio prieinamumo srityje;
  • žaliavos ir gaminiai testuojami ne tik laboratorijoje, bet ir įvairiuose tyrimų centruose, universitetuose ir kitose mokslinio tyrimo įstaigose;
  • aukštos kokybės žaliavos pristatomos iš Didžiosios Britanijos, Šveicarijos, Vokietijos, Italijos ir kitų šalių;
  • klinikiniai bandymai atliekami cheminės analizės ir mikrobiologinėse laboratorijose, siekiant užtikrinti aukščiausią galutinio produkto lygį ir įsitikinti, kad jo sudedamosios dalys sustiprina viena kitos veikimą, o kapsulės apvalkalas visiškai ištirpsta žmogaus organizme;
  • be to, atlikdami bandymus įrodome, kad produkto kokybė yra aukščiausia.

  Gamybinė bazė

  • Užtikriname darnų gamybos ir tiekimo procesą. Mūsų įsipareigojimai partneriams: atitikimas biofarmacijos produkcijos patikimumo, pelningumo ir aukštos kokybės reikalavimams;
  • visi mūsų gaminiai turi tarptautinius Geros Gamybos Praktikos (GGP) (Good Manufacturing Practise) sertifikatus;
  • gamyboje taikoma rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų RVASVT sistema (HACCP) (Hazard Analysis and Critical Control Points);
  • „DEM4“ laboratorija vykdo visus nacionalinius įstatymų reikalavimus ir griežtas Europos reglamento normas;
  • „DEM4“ laboratorija atlieka vidaus ir išorės auditus;
  • laboratorijos gamybinės patalpos atitinka pačius griežčiausius kokybės kontrolės reikalavimus;
  • smulkiausios sunkiųjų metalų detalės aptinkamos indukcinės plazmos atominės emisijos spektrometru;
  • intensyvi kokybės kontrolė vykdoma du kartus tiriant žaliavas ir detaliai analizuojant galutinį produktą;
  • būtinos dokumentacijos, skirtos kiekvienam produktui įregistruoti, rengimas.

  „DEM4“ laboratorijoje yra šeši pagrindiniai skyriai ir departamentai:

  • Pažangių mokslinių idėjų stebėsenos tarnyba;
  • Mokslininkų-rezidentų ir tyrimų konsolidavimo centras;
  • Licencijų, registravimo ir autorių teisių priežiūros skyrius;
  • Operatyvaus diegimo ir gamybos komunikacijų tarnyba;
  • Kokybės kontrolės ir atitikties vykdymo departamentas;
  • Rinkodaros agentūra.

  Pagrindinė „DEM4“ laboratorijos užduotis labai konkreti: kuo greičiau ir tiksliau nustatyti šiuolaikinio žmogaus gyvensenos poreikius ir siūlyti optimalius, socialiai ir ekologiškai atsakingus būdus jiems patenkinti.
  Ši užduotis vykdoma bendromis aukštos klasės specialistų, profesionalių kolektyvų ir gamybinių koncernų pastangomis, atitinkančiomis griežtus „Vision“ standartų reikalavimus bei socialinio ir ekologinio atsakingumo koncepciją.

  „DEM4“ laboratorija – tai pažangus ekonominis modelis, leidžiantis dideliu efektyvumu investuoti lėšas į gamybą ir mokslinius tyrimus.

  Mūsų vertybės
  Kūrybingas požiūris ir veiksmingumas. Mūsų profesionalų komanda dirba motyvuotai, priimdama ir kurdama kūrybiškus bei inovatyvius sprendimus. Mūsų produkcija nukreipta visų pirma į vartotoją. „DEM4“ laboratorija stengiasi pasiekti optimalius rezultatus, išsaugodama visišką darbo proceso ir protingo laiko taupymo efektyvumą.

  Produktyvumas ir lankstumas. Dėl sukauptų žinių ir įgūdžių, sukurtų formulių produktyvumo ir originalumo mes visada žengiame vienu žingsneliu priekyje. „DEM4“ laboratorija stengiasi pirmauti visur: pradedant pardavimų apimtimi ir baigiant rinkos poreikių tyrimu. Greiti darbo tempai pasiekiami dėl greito formulių kūrimo, aiškiai organizuotos dokumentų pateikimo registracijos tvarkos ir tvarkingos gamybos.

  Partnerystė ir pasitikėjimas. „DEM4“ laboratorija pasiruošusi plėtoti patikimus partnerystės santykius tiek su verslo partneriais, tiek ir su tiekėjais bei kitais asmenimis, su kuriais mes bendraujame. Patikimi partnerystės santykiai versle yra sėkmės ir garantijos laidas bei mūsų pagrindinės misijos vykdymas.

  Mūsų partneriai
  „Lietuvos sveikatos mokslų universitetas“ (Lithuanian University of Health Sciences), Mokslo ir technologijų parkas „Saulėtekio slėnis“ (Sunrise Valley), Lietuvos Respublikos valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (States Medicines Control Agency of Lithuania), Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service of Lithuania), Valstybinė sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos (State Public Health Service under the Ministry of Health of Lithuania), bendrovė „BioCare“, Kopenhaga, UAB „Aconitum“ įmonė, Kauno technologijos universitetas (Kaunas University of Technology), Lietuvos žemės ir miškų ūkio tyrimų centras (Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry), bendrovė „Martin Bauer Group“, „DOMACO“ Med. dr. Aufdermaur AG (farmacinių preparatų gamintojas), bendrovė „Eurofins Scientific“.